Advokátní kancelář v rámci poskytování  právních služeb a souvisejících činností spolupracuje s dalšími subjekty, zejména s účetními a daňovými poradci, realitními kancelářemi a s notáři po celé ČR.

Advokátní kancelář JUDr. Marilly Kokešové spolupracuje v rámci substitucí  i s dalšími advokáty a advokátními kancelářemi, jmenovitě například:

  • Mašek advokáti s.r.o., advokátní kancelář, sídlo: Praha 9,Boušova 792, PSČ 190 14, kancelář: Husitská 63, 130 00 Praha 3, www.masekadvokati.cz.
  • Mgr. Lucie Suchá,  advokátka, sídlem  Praha 3, Husitská 63
  • Mgr. Ivo Štorek, advokát, sídlem Praha 3, Husitská 63.

 

Další spolupracující subjekty:

Institut rozvoje managementu s.r.o., sídlem Karlovo náměstí 16, Praha 2., www.rozvijej.se

Ing. Zdeňka Illnerová, sídlem V Malém háji 356, Odolena Voda; Poradenství v oblasti tvorby webových stránek, w ww.zi-web.com