JUDr. Marilla Kokešová

advokátka

    

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Charakterizuje ji mnohaletý výkon advokacie, zejména v oblastech obchodního, korporátního, občanského a pracovního práva a práva nemovitostí. 

Má bohaté zkušenosti v oblasti obchodního práva, pracovního práva, závazkového práva, sepisování a připomínkování smluv, právních konzultací, stanovisek a právních rozborů pro obchodní společnosti a podnikatele a jednotlivé podnikové útvary, sepisování žalob, podání a zastupování v soudních, arbitrážních, rozhodčích a správních řízeních.  Několik let rovněž poskytovala právní služby investičním společnostem v oblasti nákupu a prodeje akcií, obchodních podílů ve společnostech, v oblasti souvisejících korporátních změn, fúzí a akvizicí. Věnuje se zejména obchodnímu a pracovnímu právu, v této oblasti práva spolupracuje s dalšími advokáty, advokátními kancelářemi a dalšími subjekty.

JUDr. Marilla Kokešová je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 2555, IČ: 66218110