Advokátní kancelář JUDr. Marilla Kokešová, advokátka

 

vznikla v roce 1993, kdy byla založena JUDr. Marillou Kokešovou  jako samostatnou advokátkou s výkonem generální právní praxe,  se zaměřením na obchodní (a tehdy také ještě hospodářské), občanské a pracovní právo, po její několikaleté praxi podnikového právníka a výkonu praxe komerčního právníka, po změně – přestupu z Komory komerčních právníků ČR a zápisu do seznamu členů České advokátní komory.

Souběžně také JUDr.Marilla Kokešová působila několik let jako komerčný právnik Slovenské republiky, kde byla zapsána v seznamu členů Komerčných právnikov Slovenské republiky.

Po celou dobu výkonu advokátní praxe spolupracuje s několika dalšími samostatnými advokáty a středně velkými advokátními kancelářemi, se kterými v komplexu vytváří dobře fungující tým poskytující kvalitní právní služby.